+420 518 699 811 Kontaktujte mě

Recyklace kazet

Pelikan Hardcopy cítí velkou zodpovědnost za snižování odpadu a šetření přírodními zdroji Země. Je to firemní politika společnosti Pelikan týkající se snižování, opětovného použití a recyklaci odpadu. Když lidé chtějí přispět svou troškou pro naši planetu, vyberou si Pelikan.

Sběr prázdných kazet

„Zelené“ certifikáty

Pelikan je společnost certifikovaná normou ISO 14001, která vyžaduje, aby Pelikan systematicky dohlížel na všechny své aktivity, jež mají dopad na životní prostředí. Povědomí společnosti Pelikan o životním prostředí se odráží také v certifikátu Nordic Swan pro mnohé z našich renovovaných laserových kazet. V praxi to znamená že Pelikan nepoužívá žádné škodlivé látky ve svých inkoustech, tonerech a barvách při současném snížení množství odpadu a spotřebě energie a surovin.

Podívejte se na všechny certifikace

NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ OBSAH

Jeden způsob, jak hrát svou roli v péči o životní prostředí je být si jist, že když něco tiskneme, je to v pořádku hned napoprvé. Inkousty a tonery Pelikan jsou otěruvzdorné, pro tisk bez rozmazání a pruhů a poskytnou Vám profesionálně vypadající dokumenty. A s precizní reprodukcí barev máte vždy dokonale vytisknuté obrázky.

Kromě odborné kvality nabízíme vždy kazety s technicky nejvyšším možným obsahem k vytvoření rovnováhy mezi zásobníkem a inkoustem nebo tonerem uvnitř zásobníku.

RENOVOVANÉ KAZETY

Další možností je renovace a opětovné využití prázdných kazet kdykoli je to možné. Pelikan má bezplatný program recyklace a nejenže shromažďuje prázdné kazety Pelikan, ale i prázdné kazety jiných výrobců. Nabízíme bezplatnou recyklační službu – poskytujeme recyklační tašky a boxy a vybíráme je, když jsou plné.

Takto Pelikan shromáždil v roce 2015 téměř 1500 tun prázdných kazet. Z toho více než 1200 tun mohlo být znovu použito. Využijeme 100% všech neopotřebených dílů prázdných tonerových kazet v našem renovačním procesu, čímž uspoříme až 1,5 kg materiálu na každé kazetě.

PROGRAM PRO PRÁZDNÉ KAZETY

Některé prázdné kazety, které shromažďujeme, nemohou být z právních nebo kvalitativních důvodů znovu použity. Tyto kazety jsou rozebírány specializovanými certifikovanými firmami a jsou znovu použity jako surovina pro další průmyslová odvětví.

Pelikan repasuje v Evropě a pro Evropu, v souladu s právními předpisy a nařízeními, minimalizujíce znečištění způsobené dopravou.

PROGRAM PRO PRÁZDNÉ KAZETY
printer cartridge recycling