printer cartridge recycling

Recyklace spotřebního materiálu pro tiskárny

Pelikan se stará o životní prostředí a bere svou uhlíkovou stopu vážně. Každoroční gigantická skládka odpadu vyprodukovaného inkoustovými a laserovými kazetami roste stále víc. Z tohoto důvodu Pelikan sbírá prázdné kazety a testuje je pro opětovné použití. Pelikan zřídil několik schémat recyklace k nashromáždění co největšího množství prázdných inkoustových a laserových kazet.

Shromažďujte prázdné obaly

Chraňte životní prostředí!

Chcete-li pomoci snížit svou uhlíkovou stopu, zašlete, prosím, svou prázdnou inkoustovou a laserovou kazetu na adresu:

PRP Solutions GmbH
C/o RETURN GmbH
In den Feldern 3
54570 Densborn
Germany

Email:recycling@prp-eu.com