VEILIGHEIDSDOELEN VOOR KWALITEIT, MILIEU EN WERKPLEK = BEDRIJFSBELEID

Ons beleid voor kwaliteit, milieu en gezondheid & veiligheid wordt door elke medewerker in elke taak nageleefd en is daarmee het fundament voor het bedrijfsbeleid van PRP Solutions.
Met systematische en doorlopende verbeterprocessen ten aanzien van kwaliteit en milieu, streven we er altijd naar om de verwachtingen van onze partners en stakeholders* te overtreffen.