Privacy policy

Laatst gewijzigd: mei 2018

PRP Solutions GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en beveiligen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken in lijn met alle toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse Bundesdatenschutzgesetz 2018 en de Britse Telecommunications Act.

Wij leggen ons erop toe uw gegevens te beschermen; uw gegevens worden dus in een beveiligde omgeving bewaard, waartoe de toegang beperkt zal worden volgens het need-to-know-principe. Ter voorkoming van ongeoorloofde toegang of openbaarmaking beschikken we over passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de gegevens die we online verzamelen te beveiligen en beschermen.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Wij verwerken de persoonsgegevens van (potentiële) klanten, mensen die ons met vragen benaderen, werknemers en leveranciers en hun werknemers. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u bij ons bestelt
 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u ons om informatie vraagt
 • Informatie die u ons verstrekt om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief
 • Eventuele andere informatie die u ons uit vrije wil verstrekt, waaronder visitekaartjes
 • Informatie die u ons uit vrije wil verstrekt wanneer u bij ons solliciteert

Mochten de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt, neemt u dan contact met ons op.

 • De gegevens die u ons verstrekt zijn onder meer:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Land
  • E-mailadres
  • Faxnummer
  • Telefoonnummer
  • Hoe u ons hebt gevonden
  • Informatie met betrekking tot aankopen die u hebt gedaan, waaronder betaalgegevens
  • Informatie met betrekking tot klantonderzoek of offertes
  • In het geval van zakelijke klanten: bedrijfsnaam, handelsadres, KvK-nummer, website, btw-nummer, aantal werknemers
  • Kredietaanvraaggegevens indien van toepassing
  • Werkervaring en aantekeningen van sollicitatiegesprekken wanneer u bij ons solliciteert
  • Eventuele andere persoonsgegevens die u ons uit vrije wil toestuurt

U bent alleen gerechtigd ons persoonsgegevens van andere individuen te doen toekomen indien u toestemming hiervoor hebt van die persoon, met dien verstande dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit beleid.

Wij verzamelen ook gegevens van u uit andere bronnen, zoals wanneer u een evenement bezoekt dat we sponsoren, en demografische informatie zoals uw postcode, evenals voorkeuren en interesses.

We verzamelen informatie van uw computer en over uw bezoek aan en gebruik van deze website. Dit omvat ook de verzameling van uw unieke online identiteit, waaronder uw IP-adres, dat een uniek identificatienummer is van een bepaalde computer of ander apparaat op internet. Zie ons Cookiesbeleid voor meer informatie.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij beloven u dat we uw gegevens uitsluitend zullen gebruiken op de manier die u zelf bepaalt en dat we uw privacy te allen tijde zullen respecteren. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden, en omwille van de volgende wettelijke grondslagen:

Doel Wettelijke grondslag
Om ons contract met u als klant, werknemer of leverancier na te leven

 

Om u onze diensten te leveren

 

Om vragen en verzoeken hieromtrent af te handelen

 

Om uw bestelling te verwerken, betalingen te innen en u op de hoogte te houden van de leverdatum

De verwerking is noodzakelijk om aan de verplichtingen uit ons contract te voldoen, dat u als klant, leverancier of werknemer met ons hebt afgesloten. Met andere woorden: we gebruiken uw persoonsgegevens om de diensten te leveren die u ons gevraagd hebt te leveren
Om uw online bestellingen te verwerken en uw betaling te innen De verwerking is noodzakelijk om aan de verplichtingen uit ons contract te voldoen, dat u als klant met ons hebt afgesloten
Om u te informeren over en op de hoogte te brengen van relevante producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. We hebben een beoordeling uitgevoerd van onze gerechtvaardigde belangen, waarin onze belangen en die van onze klanten, leveranciers, zakelijke contacten en potentiële klanten met elkaar in evenwicht zijn gebracht.
Om een register bij te houden van huidige, voormalige en toekomstige leden, leveranciers en werknemers
Om onze producten en diensten te verbeteren
Voor marketingonderzoek, klanttevredenheidsenquêtes en naar aanleiding van uw bezoek aan onze website om onze service te verbeteren
Om u uit te nodigen als gastspreker of sponsor op een van onze evenementen of webinars
Om u interessant nieuws en informatie per post of e-mail te kunnen doen toekomen
Om op de hoogte te zijn van uw contactvoorkeur
Om onze website te beheren en veilig te houden
Om fraude te voorkomen
Om naleving van de algemene voorwaarden omtrent het gebruik van onze website te controleren
Om u offertes, aanbiedingen en kortingen te mailen Wanneer u ons hier toestemming voor hebt gegeven

 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens bij PRP Solutions GmbH en vertrouwde derde partijen, behalve wanneer de wet voorschrijft dat wij de gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties of wetshandhavers verstrekken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de volgende partijen onder onze controle bewaard en gebruikt:

 • Medewerkers die onze diensten leveren
 • Derde partijen die een dienst aan ons leveren:
  • Indicia, Tilburg (NL), dat onze website beheert en technische ondersteuning biedt
  • Copernica, dat onze mails verstuurt
  • Print-Rite (Hongkong), dat onze klantendatabase beheert
  • Koeriersdiensten als DHL, DPD en GLS, die onze producten leveren
  • eCom, dat namens ons goederen door heel Europa levert
  • RETURN, dat het retourproces regelt

Wij bewaren uw persoonsgegevens bij PRP Solutions GmbH en vertrouwde derde partijen, behalve wanneer de wet voorschrijft dat wij de gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is, zodat we ze voor bovengenoemde doeleinden kunnen gebruiken. Wanneer uw gegevens niet langer nodig of relevant zijn, zullen we er zorg voor dragen dat ze op veilige wijze worden verwijderd.

De daadwerkelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het soort persoonsgegevens en hoe ze gebruikt worden. Een aantal voorbeelden:

 • Persoonsgegevens van klanten voor marketingdoeleinden worden twaalf maanden bewaard vanaf uw laatste contact met ons.
 • Om ervoor te zorgen dat u geen marketinginformatie meer van ons ontvangt nadat u hebt aangegeven dat niet meer te willen, dienen wij een database met dergelijke verzoeken bij te houden met uw contactgegevens. Wij bewaren die informatie totdat u ons vraagt dat niet langer te doen.
 • Cv’s en aantekeningen van sollicitatiegespreken van onsuccesvolle kandidaten worden zes maanden bewaard nadat de kandidaat is medegedeeld niet te zijn aangenomen.
 • Indien nodig bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als de wet dat vereist; en wanneer vereist om onze rechten wettelijk te bepalen, uit te oefenen of te beschermen.

 

Uw rechten en controle over uw persoonsgegevens

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u rechten omtrent de verwerking van uw gegevens. Deze regels worden hieronder opgesomd. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming op onderstaand adres.

 • Toegang tot uw persoonsgegevens door middel van een inzageverzoek

U hebt te allen tijde het recht ons te vragen welke persoonsgegevens we van u bewaren, en ons te vragen gegevens die onjuist of achterhaald zijn bij te werken, te wijzigen of te verwijderen. Als gegevensverantwoordelijke zullen we zo duidelijk en transparant mogelijk zijn en ieder verzoek ter inzage of wijziging zo snel mogelijk inwilligen. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kan het zijn dat we uw identiteit controleren voordat we uw gegevens verstrekken of verwijderen.

 • Rectificatie, verwijdering of beperking van uw gegevens waar dit gerechtvaardigd is

De juistheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. U kunt uw persoonsgegevens, waaronder uw adres en contactgegevens te allen tijde corrigeren of bijwerken. Indien u eventuele onjuistheden in uw gegevens aantreft, zullen wij deze direct op uw verzoek verwijderen of corrigeren. In sommige gevallen vragen wij hiervoor een identiteitsbewijs.

 

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens waar dit gerechtvaardigd is

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te beperken. Wij bewaren dan precies voldoende persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst gerespecteerd wordt. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden. Vanaf onze allereerste communicatie en elke marketingcommunicatie die we daarna sturen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen marketing. Indien u van onze mailinglijst verwijderd wilt worden, kan het tot 48 uur duren voordat de wijziging verwerkt is. In het geval van marketing per post of telefoon kan het 21 dagen duren. Wij zullen echter alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat iedere vertraging tot een minimum wordt beperkt.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u een klacht wilt indienen of advies nodig hebt van een toezichthoudende instantie, neem dan contact op met de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen. Dit is het onafhankelijke orgaan dat in het leven is geroepen ter ondersteuning van uw recht op gegevensbescherming, te bereiken via:

Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Noordrijn-Westfalen

Postbus 20 04 44

40102 Düsseldorf

Tel: 0211 / 38424 – 0

Fax: 0211 / 38424 – 10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Website: https://www.ldi.nrw.de

Gegevensoverdraagbaarheid

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen buiten de EER, zodat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken als beschreven in dit beleid. Deze landen zijn Hongkong, Volksrepubliek China, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika.

Wij zullen ervoor zorgen dat eventuele persoonsgegevens die van het ene naar het andere land worden overgedragen, voldoen aan de gegevensbeschermings- en privacywetgeving die op ons van toepassing is. Europese gegevensbeschermingswetten bevatten specifieke regels omtrent de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

Bij de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER, zorgen wij ervoor dat:

 • we standaard gegevensbeschermingsclausules opnemen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER in onze contracten met die derde partijen (dit zijn de clausules die zijn goedgekeurd krachtens Artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)); of
 • dat het land waar uw persoonsgegevens behandeld zullen worden als adequaat is bestempeld door de Europese Commissie krachtens Artikel 45 van de AVG.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar en details over andere websites bevatten die niet onder onze controle vallen en niet worden gedekt door dit Privacybeleid. Indien u via de aangeboden links naar een andere website surft, kunnen de beheerders van die websites gegevens van u verzamelen die door hen gebruikt worden overeenkomstig hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze. Het is raadzaam om hun Privacybeleid door te lezen voordat u hen uw persoonsgegevens verstrekt.

Privacy en cookies

Wij zullen u vragen om in te stemmen met ons gebruik van cookies overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen handmatig aanpassen om cookies desgewenst te weigeren. Zie www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies, of indien het u niet lukt ze uit te schakelen.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Contact

 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door PRP Solutions GmbH, gevestigd te Eurotec-Ring 15, 47445 Moers. Dit is onze hoofdvestiging.

Indien u vragen hebt over dit beleid of over uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Functie: Functionaris Gegevensbescherming

E-mailadres: privacy@prp-eu.com

Telefoonnummer: 00 44 (0) 1773 761246